Menu

اهداف و استراتژی شرکت

هدف بنیادین (core purpose)

ایفای نقش در توسعه پایدار کشور

ارزشهای بنیادین(core values)

صداقت: صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

کیفیت: التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه خدمات

مسئولیت پذیری اجتماعی: مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و محیط زیست

تعالی فردی و سازمانی: ارتقاء دانش و توانمندیهای پرسنل و ایجاد انگیزش در کارکنان در راستای تعالی فردی و سازمانی و برپایی سازمانی یادگیرنده

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت و نوآوری و بکارگیری روشهای نوین علمی و مهندسی

چشم انداز(vision)

شرکت جاوید پیمان گیو درنظردارد با گسترش دامنه فعالیت شرکت و نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار مشاوره مهندسی، از دیدگاه ذینفعان شرکت به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای مهندسین مشاور در مدیریت، طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی در سطح ملی گردد.

استراتژی و دیدگاه های آینده

- از آنجایی که شرکت های مهندس مشاور، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و باسابقه و جوان دریافت می نماید و به این ترتیب می تواند باعث ارتقا خود و نیروهای انسانی یادشده گردند، استراتژی شرکت جاوید پیمان گیو در ابتدا برجذب، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصص های موردنیاز استوارشده و همزمان با این مورد، انتخاب و پرورش مدیران آینده که علاوه بر دانش نظری و تجربی، علوم و مهارت های مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهم ترین اهداف پیش رو قرار گرفته است.

- حفظ ارتقاء شرکت در زمره مشاورین و پیمانکاران کارآمد در داخل کشور از طریق افزایش توان تخصصی و عملیاتی با حفظ و آموزش نیروی انسانی متخصص، بکارگیری سیستم های مدیریتی و اجرایی جدید و تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و متناسب با کار.

- تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی در جهت تجمیع و تکمیل توانایی های اعضای مشارکت به منظور شرکت در پروژه های بزرگ در کشور.

- توسعه مشارکت فنی و اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی.

- افزایش قدرت رقابت از طریق ایجاد تمایز در کیفیت ارائه خدمات

- استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در جهت توانمندسازی صنایع ساخت داخلی و کاهش هزینه ی پروژه ها.

- پایش سیستم ارزیابی کارایی به منظور افزایش بهره وری در سازمان

- تعهد به افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده در پروژه ها.

پنجره را رو به ما باز کنید

می توانید به ما پیام دهید و پروژه هایتان را با ما در میان بگذارید ، کارشناسان جاوید پیمان گیو در ارائه راه حل و مشاوره با شما در ارتباط هستند.